РЕФЕРЕНЦИИ

"Веолия Енерджи Сълюшънс България" ЕАД
Препоръка за стриктно изпълненение на сервизни услуги

„Веолия Енерджи Сълюшънс България” ЕАД, гр.София  издава настоящата референция на   „ПроектСервиз Инженеринг” ЕООД, гр.Варна в уверение на това, че същата изпълнява по договори сключени 2017г. и 2018г. за обекти: магазини Интерспорт гр.София, гр.Варна и гр.Бургас; магазини Икеа гр.София, гр.Варна и гр.Бургас, МОЛ София, Мегапарк гр.София, Синема Сити гр.София и гр.Бургас, сграда Панорама гр.София, магазини Peek&Cloppenburg гр.София, Етем гр.Пловдив стриктно и в срок сервизно обслужване на следните системи:

 • спринклерна пожарогасителна система;
 • пожароизвестителна система и свързаните към нея съоръжения;
 • вътрешни пожарни хидранти;
 • вътрешни пожарни кранове;
 • оповестителна система.

„ПроектСервиз Инженеринг” ЕООД е  надежден, квалифициран и отговорен партньор.

"Ей Си И Сървисиз" ЕООД
Препоръка за стриктно изпълненение на сервизни услуги

„ПроектСервиз Инженеринг“ изпълнява в срок задълженията си по сервизно техническо обслужване, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.14г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”, на следните следните системи и съоръжения, инсталирани на територията на “TheMall” гр.София:

 • централизирана пожароизвестителна система "Notifier;
 • автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация;
 • противопожарни помпи;
 • стационарни пожарогасителни инсталации за гасене с газообразни вещества;
 • вътрешни пожарни кранове;
 • външни пожарни хидранти;
 • система за управление на дим и топлина;
 • озвучителна и оповестителна система модел Urmet Dialog;
 • система за видеонаблюдение;
 • система за контрол на достъпа;
 • сигнално-охранителна техника, както и ежемесечна проверка състоянието на носими и возими пожарогасители.
 
„ПроектСервиз Инженеринг“ притежава висок професионализъм и богат практически опит, поради което я препоръчваме за изпълнение на горепосочените дейности.
"Ей Си И Сървисиз" ЕООД
Препоръка за стриктно изпълненение на пожаропрофилактични дейности

„ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД изпълнява в срок задълженията си по извършване на противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност, съгласно изискв. на Постановление №246 от 14.08.2014г. на Министерския съвет за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност на територията на обект: „CITY TOWER“, гр.София., както и сервизно техническо обслужване, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 год. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”, на:

 • автоматична спринклерна инсталация;
 • противопожарни помпи;
 • вътрешни пожарни кранове.
 
„ПроектСервиз Инженеринг“ притежава висок професионализъм и богат практически опит, поради което я препоръчваме за изпълнение на горепосочената дейност.

"Престиж БГ" ЕООД
Препоръка за стриктно изпълненение на сервизни услуги

„Престиж БГ” ЕООД, гр.Варна  издава настоящата референция на   „ПроектСервиз Инженеринг” ЕООД, гр. Варна в уверение на това, че същата изпълнява по договор сключен 2017г. за обект: "Гранд МОЛ Варна" стриктно и в срок сервизно обслужване на следните системи:

 • спринклерна пожарогасителна система;
 • пожароизвестителна система и свързаните към нея съоръжения;
 • външни пожарни хидранти;
 • вътрешни пожарни кранове;
 • алармено оповестителна система;
 • система за контрол на достъп;
 • противопожарни помпени групи;
 • система за управление на дим и топлина.

„ПроектСервиз Инженеринг” ЕООД е  надежден, квалифициран и отговорен партньор.

„Баумакс България” ООД
Препоръка за стриктно изпълненение на сервизни услуги

„Баумакс България” ООД издава настоящата референция на „ПроектСервиз Инженеринг” ЕООД в уверение на това, че същата изпълнява по договори сключени през 2017 г. за обекти: "Хипермаркет Хоуммакс Варна", "Хипермаркет Хоуммакс 1 Бургас", "Хипермаркет Хоуммакс 2 Бургас", "Хипермаркет Хоуммакс София Вазов" и "Хипермаркет Хоуммакс Стара Загора" стриктно и в срок сервизно обслужване на следните системи:

 • спринклерна пожарогасителна система;
 • пожароизвестителна система и свързаните към нея съоръжения;
 • вътрешни пожарни кранове.


„ПроектСервиз Инженеринг” ЕООД  доказа, че е  надежден, квалифициран и отговорен партньор стриктно спазващ  поетите отговорности.


Препоръка

Познавам фирма ПроектСервиз Инженеринг ООД като доставчик на услуги, свързани с поддръжка и ремонт на съоръжения и инсталации за пожарна безопасност. В общите ни проекти ПроектСервиз Инженеринг ООД са били в ролята си на подизпълнител или участник в тръжни процедури за наши клиенти, собственици на различен тип сгради – търговски центрове, офисни сгради, промишлени предприятия и комплекси за отдих и почивка.

В съвместната ни работа, специалистите от фирма ПроектСервиз Инженеринг ООД проявяха висок инженерен професионализъм и широки познания в различни технологични направления, свързани с пожарната безопасност. Всички възложени работи и поети ангажименти бяха изпълнявани в регламентирания срок, при спазване на всички технически изисквания и съгласно разработените проекти и методологии. Служителите на ПроектСервиз Инженеринг ООД са отличен професионален опит и необходимото оборудване и ресурси.

Бих препоръчал фирма ПроектСервиз Инженеринг ООД като добър партньор, гарантиращ качеството на крайния резултат от своята работа и със задълбочени познания и опит в областта на пожарната безопасност.

Горан Миланов
Управител
Видако Сървисис
EuroFM Ambassador

​София
Октомври 2021