София Тех Парк

„София Тех Парк“  е поредния ключов клиент на „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД. Считано от 01.09.2021г. ни е възложено да отговаряме за поддръжката на системите и съоръженията за пожарна безопасност, инсталирани на територията на „Бизнес Инкубатор“, „Лабораторен комплекс“, „Иновационнен форум Джон Атанасов“, „Музей/Експериментариум“ и „Етажен паркинг“ с обща площ от 40 000 РЗП.
 
Благодарим за оказаното доверие!