Складова база „Свепол“, гр. Игнатиево

В продължение на устойчивия растеж на компанията имаме удоволствието да ви информираме, че
считано от 01.07.2019 г. „Свепол“ АД е поредният ключов клиент на „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД.
 
Благодарим за оказаното доверие!