Сгради на “Топлофикация Варна“, гр. Варна

„ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД възложи на „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД де отговаря за поддръжката на  системите и съоръженията за пожарна безопасност, инсталирани на територията на сгради на „Топлофикация Варна“, гр.Варна.
 
Благодарим на ръководството за оказаното доверие!