Сграда “Piraeus Bank-The Mall”

Считано от 01.07.2019 г. „Емералд Инвестмънтс” ЕООД е поредният ключов клиент на „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД.
Използваната услуга е "Обслужване на системи за пожарогасене".
 
Благодарим за оказаното доверие!