Производствена база на „Пластхим Т“ АД, гр.Девня

„Пластхим Т“ АД възложи на „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД да поддържа системите и съоръженията за пожарна безопасност, инсталирани на територията на Производствена база гр. Девня. Това е втората производствена база на „Пластхим Т“ АД, която ни е възложена, след тази в гр. Аксаково.
 
Благодарим за оказаното доверие!