Производствена база „Електрокабел България“, гр. Плевен

В подкрепа на факта, че към всеки наш проект подхождаме детайлно и с необходимото внимание    
можем да съобщим, че считано от 01.07.2019 г. „Електрокабел България“ ЕООД е поредният ключов клиент на „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД.
 
Благодарим за оказаното доверие!