Магазин „MAXI-PET Ритейл Парк Варна“, гр.Варна

Считано от м.09.2020г. „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД ще отговаря за поддръжката на  системите и съоръженията за пожарна безопасност, инсталирани на територията на магазин „MAXI-PET Ритейл Парк Варна“, гр.Варна
 
Благодарим за оказаното доверие!