Магазин IKEA Delta Planet Mall, гр.Варна

„ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД има ангажимента да изгради и въведе в експлоатация стационарната спринклерна пожарогасителна инсталация на територията на магазин “IKEA” в „Delta Planet Mall”, гр.Варна.

Радваме се, че сме част от изграждането на магазина от нов концептуален формат!