Магазини „Pepco” на територията на страната.

От месец Декември 2019г. към портфолиото ни с ключови клиенти се включва „Pepco България” ЕООД с 32 магазина „Pepco” на територията на страната.

Благодарим за оказаното доверие!