Луфтханза Техник София

"ПроектСервиз Инженеринг" ЕООД бе излъчен
като победител при проведената тръжна процедура
за избор на фирма по изпълнението на поръчка с предмет:

​Осигуряване на комплексна пожарна защита
на територията на "Луфтханза Техник София".