Логистична база Клио Комерс в Разград

"Клио Комерс-ТБ" ЕООД е най-новият ни клиент, който ни възлага
обслужването на системите за пожароизвестяване и пожарогасене,
инсталирани на територията на “Логистична база Клио Комерс“, гр.Разград.

Благодарим за оказаното доверие!