Комплекс “КАМЧИЯ“

Санитарно-оздравителният комплекс “КАМЧИЯ“ е поредния ключов клиент на „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД. Считано от 01.11.2020г. ни е възложено да отговаряме за поддръжката на системите и съоръженията за пожарна безопасност, инсталирани на територията на: Хотелски комплекс „Лонгоз”, Вилно селище „Пирин”, Детските лагери „Радуга” и „Черноморски”, Спортен комплекс “Камчия”, Медицински център “Здравец”, Учебно – възпитателен център “Юрий Гагарин”, в който се помещават Частно средно училище “Юрий Гагарин” и Авиокосмически център с Планетариум, Амфитеатър с 2000 места и Панорамен ресторант „Река Море Океан“.
 
Благодарим за оказаното доверие!