Индустриален и Логистичен Парк Плевен

Затвърждаваме регионалните си позиции. Считано от 01.07.2019 г. „Плевен Ритейл Център“ ООД е поредният ключов клиент на „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД.
 
Благодарим за оказаното доверие!