Европейски Търговски Център

"ПроектСервиз Инженеринг" ЕООД проведе успешно
поетапно практическо проиграване на плана за действие
​на личния състав при гасене на пожари на територията на
"Европейски Търговски Център", гр.София.

Общо присъстващи служители за 5-те офис сгради - близо 700.

ЕТЦ, след 6 месеца отново!