Два нови сертификата получи Проектсервиз Инженеринг ЕООД

СЕРТИФИКАТ № EMS-8759/S 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ПРОЕКТСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 
СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТ / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD ISO 14001:2015
С ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОТИВОПОЖАРНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ 
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ.
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ГЛАСОВО УВЕДОМЯВАНЕ,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА, ПОЖАРНИ КРАНОВЕ, СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ,
СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА, ТЕЛЕФОННИ СИСТЕМИ. СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ.

СЕРТИФИКАТ № EMS-8759/S 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА
НА ПРОЕКТСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 
СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТ / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD ISO 45001:2018
С ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОТИВОПОЖАРНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ И
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ. ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ГЛАСОВО УВЕДОМЯВАНЕ, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА, ПОЖАРНИ КРАНОВЕ, СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА, ТЕЛЕФОННИ СИСТЕМИ. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ.