Ваканционно селище „Свети Тома“

От месец Юли 2022г. отново ни е възложено да поддържаме пожароизвестителната система, инсталирана на територията на Ваканционно селище „Свети Тома“, нос „Хумата, месност „Аркутино“, гр.Созопол.

​Благодарим за възстановеното доверие от страна на „G Hotels”!