ЧЛЕНСТВА

„ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД официално стана член на „Българската фасилити мениджмънт асоциация“.
 
Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е професионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България.
 
Вярваме, че с общи усилия ще допринесем за подобряване на синергията във фасилити мениджмънта, понеже цялото е повече от сбора на отделните дейности.
 
Връзките между отделните дейности във фасилити мениджмънта са най-катализиращите, най-обединяващите, най-вълнуващите и даващи сила части!