ЕКИП

Процесът за контрол на качеството по дейността на нашите екипи е базиран на стриктно поддържана сервизна докладна документация. Следвайки стандартни оперативни процедури, които са част от фирмена интегрирана система за управление, изградена на базата на държавните наредби, ние строго спазваме условията за здраве и безопасни условия на труд.