ВИЗИЯ

​Търсене на водеща позиция, като компания доставчик на 
сервизни и инженерингови услуги на територията на цялата страна.